Wednesday, August 23, 2017

Friday, August 11, 2017

short story slam week 73, sunburst from nixpage, chevrolet wilson

short story slam week 73
 
 
 Image result for wilson chevrolet service  

Image result for wilson chevrolet service 
Image result for wilson chevrolet service

 jeff bryant
krista wright
they sell car insurance well near Wiklow plaza

michael berllowitz
casey McCullough
they produce quality service to coustomers

james seifred
isaac j. williams,
both work on high technology firm

how about state farm?
we remember Michael Overman, Kathy Campbell
Larry Gosney, and Chelsea Kim
 
 

SUNBURST

SUNBURST

"The sun does not shine for a few trees and flowers, but for the wide world's joy." - Henry Ward Beecher

This post is part of the Skywatch Friday meme,
and also part of the Friday Photo Journal meme.

Tuesday, July 11, 2017

short story slam week 71, newfound friends


products, and friends,
they sit around,
interesting styles

su yandao
wei liqun
wu jiatong
wu weishan
yan xiaoming
yang geng
yu dan
yang hui
dong qi
yue jidan
xiong xiaoge
cheng jianping
huang huilin
hu biliang
lin yongsheng
cathy house
costa
china daily
beijing yameike co.
tian yi software
adtech
amyexpress software
yi sima
junshi lianmeng
wu xiubo
wei sun
concordia university
yadeo
patricia a. duff
wenming hong
yongjian hu
binlin zhong
mingyuan gu
xiuhua zeng
ronald robinson
zhang yimo
zhang yongxin
liu tao
wu xiubo

Image result for 中国民航官网

Image result for 中国民航官网        jolt veniyan

Image result for 中国民航官网

大军师司马懿之军师联盟
独播
会员免费
  • 剧集:大军师司马懿之军师联盟2017

zhang yongxin, liu tao, wi xiubo

武媚娘传奇  wumei liang chuanqi
大军师司马懿之军师联盟2  da junshi sima yi zi junshi lianmeng