Friday, January 27, 2017

short story slam week 61, Fan Bingbing, Mami Im, He Mingying, Fu Biyun, Yan Yongtao, Peng Chongqing, and Bie Xinzhi

Image result for 范冰冰 《飞鸟》 2017 辽宁春晚 Chinese New Year Gala     

Fan Bingbing, singing "Restless Bird from the space"

Image result for 范冰冰 《飞鸟》 2017 辽宁春晚 Chinese New Year Gala 

Gong Yue

Image result for 范冰冰 《飞鸟》 2017 辽宁春晚 Chinese New Year Gala

Tong Li,

 Image result for 范冰冰 《飞鸟》 2017 辽宁春晚 Chinese New Year Gala   Zhang Bicheng

Image result for 2016 Chinese New Year Gala performance - Chinese Opera Mix   

Dami Im, Jimie Wray, Chi Xiaoqiu, Xiao Xiangyu, Shan Yangping, He Yun,

Image result for   2016 Chinese New Year Gala performance - Chinese Opera Mix

No comments: